Miloš Vidaković

Generalni direktor

Aleksandar Milutinović

Direktor operative hidrosektora

Ognjen Kuljanin

Rukovodilac logistike i nabavke

Janko Ćorović

Rukovodilac gradilišta

Dragana Dragović

Rukovodilac gradilišta

Milivoje Milićević

Rukovodilac gradilišta

Stefan Papić

Rukovodilac gradilišta

Luka Dobrić

Rukovodilac gradilišta

Filip Simić

Inženjer tehničke pripreme

Jelena Dedović

Rukovodilac finansijske službe

Jelena Savić

Rukovodilac kadrovske službe

Nebojša Čajić

Vodeći monter

Nenad Jović

Vodeći monter

Nikola Radovanović

Vodeći monter

Srećko Nikolić

Vodeći monter