Projekti u izgradnji

Voždove kapije VI

LOKACIJA: Vojvode Stepe, Beograd
INVESTITOR: AFI Europe i Shikun & Binui
GENERALNI IZVOĐAČ: Exing b&p

Galerija