Projekti u izgradnji

Zelena avenija III faza

LOKACIJA: Trogirska 5-7, Zemun, Beograd
INVESTITOR: Montex Investments Beograd-Zemun, Petra Kočića 14
GENERALNI IZVOĐAČ: Brigate d.o.o.

Galerija